Штампа

Пресељење

Обавештење

Поштоване колеге, Обавештавамо вас да је седиште УНИЈЕ премештено у улицу Деспота Стефана бр.6, прекопута дома војске Србије.Улаз је на самој аутобуској станици (43 и 96). Протести због закона о раду су у току, а учешће у њима узеће и Конфедерација синдиката чији смо и ми члан. Председници републичке и градске УНИЈЕ позивају вас да им се придружите у четвртак 17 јула испред новог седишта синдиката око 10 часова одакле крећемо на протест.

Штампа

Новине у Закону о раду

НЕКЕ ОД НОВИНА У НОВОМ ПРЕДЛОГУ ЗАКОНУ О РАДУ
ВАЖНЕ ЗА ПРОСВЕТНЕ РАДНИКЕ

1. Радни однос на одређено време, уместо 1, трајаће до 2 године, а послодавцу се дају шира овлашћења за навођење разлога за заснивање радног односа на одређено време;
2. Плаћено одсуство за разне случајеве (женидба, рађање деце, пресељење...) са 7 дана смањује се на 5 дана;
3. Добровољни даваоци крви добиће 2 дана плаћеног одсуства;
4. Уводи се појам „основна зарада“- као зарада без икаквих додатака (старешинство, рад у комбинованим одељењима...);
5. Минули рад остаје 0,4% по години стажа, али само код последњег послодавца, што значи да ће запослени који се део стажа провели ван образовних установа имати умањење зарада за тај период;
6. Прецизирани су и проширени разлози за отказ Уговора о раду;
7. Минимална зарада ће се и даље одређивати на Социјално-економском савету, а не по предлогу синдиката да буде на нивоу цене минималне потрошачке корпе;
8. Накнада за превоз, када се радник после потписивања Уговора о раду пресели у скупљу зону, нећe добијати разлику у цени превоза;
9. Отпремнина код отказа Уговора о раду не може бити мања од 1/3 плате по години стажа;
10. Отпремнина за одлазак у пензију са 3 смањује се на 2 плате;
11. Отпремнина за отказ Уговора о раду-технолошки вишкови- обрачунава се само за године код последњег послодавца;
12. Када запослени добије незаконит отказ Уговора о раду, не мора бити враћен на радно место, ако он то не жели, а имаће право на накнаду штете;
13. Ако је послодавац оправдано отпустио радника, али је погрешно применио закон, запослени се не враћа на посао, већ добија одштету од само 6 плата;
14. Законом је прописано шта мора да садржи приступница за улазак у синдикат, као и шта све треба доставити послодавцу код формирања синдиката;
15. Подигнут је проценат репрезентативности код послодавца са 15 на 20%;
16. Отклоњен је застој у раду Одбора за утврђивање репрезентативности, јер је то надлежност министра рада, а Одбор не одлучује консезусом, већ већином гласова чланова;
17. Преиспитивање репрезентативности може се захтевати после годину дана, а не после 3 године као до сада;
18. Остало је спорно проширено дејство Колективног уговора и када ће Колективни уговор важити. Да ли важи када га потпише само један, сви или већина репрезентативних синдиката;
19. Дата су већа овлашћења инспекторима рада у контроли и примени Закона о раду;
20. Повећани су рокови времена за жалбе, као и новчани износи казни за кршење Закона.
канцеларија Уније СПРС

Штампа

Прекид Дана Уније

Дани Уније Прекинути
ОДМАХ ПРЕКИДАМО ДАНЕ УНИЈЕ НА БОРСКОМ ЈЕЗЕРУ.
ЗБОГ КАТАСТРОФАЛНИХ ПОПЛАВА У СРБИЈИ У КОЈИМА СУ ИЗГУБЉЕНИ ЉУДСКИ ЖИВОТИ И УНИШТЕНА ИМОВИНА СТИЦАНА ГЕНЕРАЦИЈАМА, ГЛАВНИ ОДБОР УНИЈЕ СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ ОДЛУЧИО ЈЕ ДА СВОЈЕ ДАНЕ ЗАВРШИ ВЕЧЕРАС 16. МАЈА 2014.
СРЕДСТВА КОЈА БИ БИЛА УТРОШЕНА ДО КРАЈА БОРАВКА НА БОРСКОМ ЈЕЗЕРУ УПУТИЋЕМО КАО ПОМОЋ УГРОЖЕНИМ ПОДРУЧЈИМА.
ВЕЋ ПРВОГ РАДНОГ ДАНА ПОКРЕНУЋЕМО АКЦИЈУ ПРИКУПЉАЊА ПОМОЋИ У СВИМ ШКОЛАМА ЧЛАНИЦАМА УСПРС, ШТО ЋЕ БИТИ ПРВИ КОРАК У НАШЕМ АНГАЖОВАЊУ ЗА ПОМОЋ СРБИЈИ.
ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ СРБИЈЕ ДУБОКО САОСЕЋАЈУ СА ВЕЛИКОМ ТРАГЕДИЈОМ КОЈА ЈЕ ЗАДЕСИЛА НАШУ ЗЕМЉУ И СТАВЉАЈУ СЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ ИНСТИТУЦИЈАМА СИСТЕМА, НУДЕЋИ НЕСЕБИЧНУ ПОМОЋ.
ИНФО УСПРС
Штампа

Прекид Дана Уније

ОДМАХ ПРЕКИДАМО ДАНЕ УНИЈЕ НА БОРСКОМ ЈЕЗЕРУ.
ЗБОГ КАТАСТРОФАЛНИХ ПОПЛАВА У СРБИЈИ У КОЈИМА СУ ИЗГУБЉЕНИ ЉУДСКИ ЖИВОТИ И УНИШТЕНА ИМОВИНА СТИЦАНА ГЕНЕРАЦИЈАМА, ГЛАВНИ ОДБОР УНИЈЕ СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ ОДЛУЧИО ЈЕ ДА СВОЈЕ ДАНЕ ЗАВРШИ ВЕЧЕРАС 16. МАЈА 2014.
СРЕДСТВА КОЈА БИ БИЛА УТРОШЕНА ДО КРАЈА БОРАВКА НА БОРСКОМ ЈЕЗЕРУ УПУТИЋЕМО КАО ПОМОЋ УГРОЖЕНИМ ПОДРУЧЈИМА.
ВЕЋ ПРВОГ РАДНОГ ДАНА ПОКРЕНУЋЕМО АКЦИЈУ ПРИКУПЉАЊА ПОМОЋИ У СВИМ ШКОЛАМА ЧЛАНИЦАМА УСПРС, ШТО ЋЕ БИТИ ПРВИ КОРАК У НАШЕМ АНГАЖОВАЊУ ЗА ПОМОЋ СРБИЈИ.
ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ СРБИЈЕ ДУБОКО САОСЕЋАЈУ СА ВЕЛИКОМ ТРАГЕДИЈОМ КОЈА ЈЕ ЗАДЕСИЛА НАШУ ЗЕМЉУ И СТАВЉАЈУ СЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ ИНСТИТУЦИЈАМА СИСТЕМА, НУДЕЋИ НЕСЕБИЧНУ ПОМОЋ.
ИНФО УСПРС
Штампа

ХИТНО ОДЛАГАЊЕ

ХИТНО!!!


Због новонастале ванредне ситуације у Србији, УСПРС у координацији са Синдикатом образовања Србије, ГСПРС Независност и Синдикатом радника у просвети Србије, одлаже штрајк упозорења, заказан за 19. мај.

Српски учитељи саосећају са великом несрећом коју су изазвале поплаве.

Разлози штрајка остају, као и наша одлука да наставимо даље.

Наредне кораке договорићемо током следеће недеље.

ИНФО УСПРС

Штампа

ПЛАТНИ РАЗРЕДИ

Предлог Закона о платама у јавном сектору.

Thumbnail image

Thumbnail image

Штампа

СИНДИКАТИ УДРУЖЕНИ!

На заједничком састанку репрезентативних синдиката образовања потписан је Споразум о заједничком наступу.
Споразум је формулисан у три тачке са чијим садржајем су се сагласили представници синдиката.

Thumbnail image

 

Vesti Unije SŠB

Вести

Архива

Архива

forumi baner

Форуми

Контакт подаци

Унија синдиката школа Београда

Седиште
Деспота Стефана бр.6
11000 Београд

011/32 33 528
011/32 33 038
065/32 33 528
065/32 33 038