Штампа

ПЛАТНИ РАЗРЕДИ

Предлог Закона о платама у јавном сектору.

Thumbnail image

Thumbnail image

Контакт подаци

Унија синдиката школа Београда

Седиште
Деспота Стефана бр.6
11000 Београд

011/32 33 528
011/32 33 038
065/32 33 528
065/32 33 038