Штампа

Закони

 

 Закон о основама система образовања и васпитања
• Посебан колективни уговор
• Закон о основној школи
• Закон о средњој школи
• Закон о штрајку
• Закон о расподели трансферских средстава из буџета РС за 2006 .
• Закон о раду
• Закон о социјално-економском савету
• Закон о мирном решавању радних спорова
• Породични закон
• Посебни протокол за заштиту деце и ученика
• Општи колективни уговор
• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
• Закон о одговорности о кршењу људских права
• Закон о заштити животне средине
• Закон о здравственом осигурању
• Кривични закон
• Закон о заштити потрошача
• Закон о финансирању
• Закон о здравственој заштити
• Закон о јавном реду и миру
• Устав
• Уставни закон
• Закон о јавном информисању
• Закон о прекршајима
• Закон о водама 
• Закон о забрани пушења
• Закон о путним исправама 
• Закон о локалној самоуправи
• Закон о спречавању насиља на спортским манифестацијама
• Закон о личној карти
• Закон о малолетним извршиоцима
• Закон о санитарном надзору
• Закон о здравственом надзору над животним намирницама
• Закон о јавном реду и миру
• Закон о предшколском васпитању и образовању

Контакт подаци

Унија синдиката школа Београда

Седиште
Деспота Стефана бр.6
11000 Београд

011/32 33 528
011/32 33 038
065/32 33 528
065/32 33 038