Штампа

Правилници

 Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
 Правилник о норми часова у основној школи
 Правилник о мерилима за цену услуга за основну школу
 Правилник о мерилима за цену услуга за средњу школу
 Правилник о оцењивању ученика средње школе
 Правилник о оцењивању ученика основне школе
 Правилник о стручно педагошком надзору
 Правилник о календару у основној школи - Србија
 Правилник о календару у средњој школи - Србија
 Правилник о календару у основној школи - Војводина
 Правилник о календару у средњој школи - Војводина
 Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи
 Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи
 Правилник о цени услуга у основној школи
 Правилник о врсти стручне спреме - основне школе
 Правилник о врсти стручне спреме - средње школе
 Правилник о врсти стручне спреме васпитача и стручних сарадника у дому ученика

Контакт подаци

Унија синдиката школа Београда

Седиште
Деспота Стефана бр.6
11000 Београд

011/32 33 528
011/32 33 038
065/32 33 528
065/32 33 038