Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење поштованим колегама из ШУ

 

Желимо да Вас информишемо, и молимо Вас да Ви информишете школе о плановима за праћење уноса информација у инфомрмациони систем и механизмима за обавештавање школа и јавности.

 

До другог септембра се уносе нова слободна радна места и непотпуне норме (изузетно и технолошки вишкови ако већ нису унешени) за школску 2015/16 ту .

Од трећег септембра 2015. те године се попуњавају слободна радна места ( тако да се за последње стање потреба уѕима среда 2 септембар, а за први дан у којем се врши трансфер технолошких вишкова и запослених са непуном нормом од школе до школе приказује 4. септембар).

Редослед при преуѕимању технолошког вишка :

1. Школа од које је преузет радник, овом раднику смањује проценат у којем је техношки вишак, а онда, у року од једног дана, овог радника на слободно радно место у истом проценту уноси школа која га преузима.

2. За случај непуних норми не треба ништа да ради школа из које је радник, само школа у којој запослени допуњује норму треба да га упише на слободно радно место.

 Јавно доступне информације  -  Константно обавештавање јавности о свим подацима који се скупљају кроз информациони систем се врши на порталу  :   http://opendata.mpn.gov.rs/

 

Информације значајне за испуњавање Посебног колективног уговора за запослене у ОШ и СШ и домовима ученика се објаљују на веб сајту :     

http://www.mpn.gov.rs/component/conent/category/185-norma

Због еликог интересовања јавности данас ћемо објавити и упоредни преглед слободних радних места и радних места на одређено, по школи.  http://skole.mpn.gov.rs/mestanaodredjeno

Штампа

ЗАКОН О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ЗАКОН О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
 
IV. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
 
 Престанак радног односа због испуњења услова за старосну пензију
 
 Члан 20. 
 
Запосленом у јавном сектору за време примене овог закона престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања који су прописани законом за одлазак у старосну пензију, независно од прописа којима се уређује његов радно–правни статус. Запослени из става 1. овог члана остварује право на отпремнину у складу са прописима којима се уређује његов радно–правни статус. Изузетно од става 1. овог члана, радни однос запосленог у јавном сектору из става 1. овог члана не престаје ако се послодавац и запослени споразумеју о наставку радног односа и дужини његовог трајања, у циљу обезбеђивања стручног и континуираног обављања неопходних функција организационог облика. - 11 - Споразумом из става 3. овог члана може се утврдити наставак радног односа запосленог најдуже до навршетка радног века – навршења 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Споразум из става 3. овог члана замењује одредбе уговора о раду, односно решење о заснивању радног односа у делу којим се уређује врста и дужина трајања радног односа. Послодавац може, у циљу утврђивања испуњености услова за престанак радног односа из става 1. овог члана, прибављати податке из службене евиденције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 
 
Унија синдиката школа Београда
 
Штампа

С А О П Ш Т Е Њ Е

С А О П Ш Т Е Њ Е

Унија синдиката просветних радника Србије је све време од изласка из штрајка два синдиката, инсистирала на додатним гаранцијама Владе Републике Србије и ресорног министарства, о побољшању материјалног положаја запослених у образовању.

Тек данас, пет месеци од почетка штрајка, усменим путем, добили смо чврсте гаранције о посвећености Владе нашим захтевима кроз реализацију досадашњих договора.

Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић, говорио је данас пред члановима Главних одбора синдиката у штрајку о неопходности увођења платних разреда, што би трајно поправило наше зараде, сматрајући то приоритетом у раду свог министарства.

Пратићемо одлуке Владе и бити партнери у доношењу важног Закона, који се тиче платних група и разреда у јавном сектору и договарати износ награда и помоћи запосленима у образовању. 

Наш штрајк прерастао је самог себе и постао друштвени феномен. У Србији никада до сада један бунт није оволико трајао.

Имајући у виду све околности, Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије донео је Одлуку о престанку штрајка, након потписивања понуђеног Споразума о мирном решавању спорних питања.

Захваљујемо се колегама и запосленима у више од 500 школа, који су нас пратили и подржавали, јавности која је разумела наше мотиве и медијима без којих не бисмо били у стању да представимо многе проблеме школског система.

Београд, 22.4.2015.

ИНФО служба Уније СПРС

Vesti Unije SŠB

Вести

Архива

Архива

forumi baner

Форуми

Контакт подаци

Унија синдиката школа Београда

Седиште
Деспота Стефана бр.6
11000 Београд

011/32 33 528
011/32 33 038
065/32 33 528
065/32 33 038